Informujemy, iż zgodnie z przyjętą w dniu 1 września 2023 roku uchwałą ZarząduFundacji „Lecimy z pomocą” w likwidacji z siedzibą w Krakowie, ul. Mjr. Łupaszki 9/35, 30-198 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SądRejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000888046, NIP: 6772461939, REGON:
388379355 (dalej zwaną: „Fundacją”), podjęto decyzję o rozwiązaniu Fundacji i otwarciu jej likwidacji. W dniu 18 września 2023 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia wKrakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu o otwarciu
likwidacji Fundacji.
W związku z powyższym, wzywamy do zgłaszania w terminie dwóch tygodni od dnia
niniejszego ogłoszenia (tj. od dnia 27.09.2023 roku) ewentualnych wierzytelności
przysługujących względem Fundacji. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na następujący adres: fundacja@lecimyzpomoca.plWitaj na naszym
dzienniku pomocy.

Nazywamy to miejsce pamiętnikiem, miejscem gdzie opisujemy
wszystko to co robimy :) Każde akcje, zbiórki, w których braliśmy
udział. A także ważne dla nas , dla Was kochani darczyńcy i przyjaciele
fundacji informacje. W tym miejscu znajdziecie wiele przydatnych wpisów,
zobaczycie, że pomaganie jest łatwe i daje wiele uśmiechów, wystarczy
zacząć działać z nami :)

Bieżnia już pomaga!

Pomoc w stawianiu pierwszych kroków! Bartek ma 19 lat i choruje na dziecięce porażenie mózgowe, encefalopatię ruchową. Jest po osteotomii…

Czytaj więcej
1 2 3